Välkommen till oss!

Fundior Fastigheter AB tidigare  ICT Norden Fastigheter AB (publ),  ska erbjuda ett attraktivt boende med en hög servicenivå gentemot hyresgästerna i  fastigheter, företrädesvis i mindre och medelstora svenska städer.
Bolaget hyr även ut ett mindre antal kommersiella lokaler.

Senaste aktiekurs

ICT Fastigheter

Aktietorgets index

Lediga lägenheter

Lediga lokaler

Senaste nytt

2013-11-15

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Fundior Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 december 2013 kl. 11:00 i Fundior ABs lokaler på Karlavägen 18 i Stockholm.

2013-08-13

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Fundior Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 september 2013 kl. 11:00 i Fundior ABs lokaler på Karlavägen 18 i Stockholm.