Välkommen till oss!

Fundior Fastigheter AB tidigare  ICT Norden Fastigheter AB (publ),  ska erbjuda ett attraktivt boende med en hög servicenivå gentemot hyresgästerna i  fastigheter, företrädesvis i mindre och medelstora svenska städer.
Bolaget hyr även ut ett mindre antal kommersiella lokaler.

Senaste aktiekurs

ICT Fastigheter

Aktietorgets index

Lediga lägenheter

Lediga lokaler

Senaste nytt

2014-06-02

Fundior Fastigheter AB (publ): Kallelse till Årsstämma 2014-06-30

2013-11-15

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Fundior Fastigheter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 december 2013 kl. 11:00 i Fundior ABs lokaler på Karlavägen 18 i Stockholm.